σιούς

σιούς
θεός
God
masc acc pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • Sibyllae — SIBYLLAE, arum, Gr. Σίβυλλαι, ων. 1 §. Namen. Solchen wollen einige, wiewohl sehr gezwungen, aus dem ebräischen Kibbel, er hat empfangen, herholen, weil diese Frauenspersonen ihre Wissenschaft des Zukünftigen von Gotte empfangen hätten. Neander… …   Gründliches mythologisches Lexikon

  • σκαπόλιθος — ο, Ν (ορυκτ.) μέλος τής ομάδας αστριοειδών ορυκτών τα οποία απαντούν σε ασβεστούχα μεταμορφωμένα πετρώματα, κυρίως σε μάρμαρα, γνευ σίους, γρανουλίτες κ.ά. [ΕΤΥΜΟΛ. Νόθο αντιδάνειο σύνθ., πρβλ. αγγλ. scapolite < λατ. scapus «στέλεχος» + λίθος] …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”